Locatia curenta: Prima pagina Monitorul oficial local Hotariri Hotariri C.L.

Hotariri C.L.

anul 2018.
File Hotarirea 1
D.A.L.I. scoala Dilga/ 12.01.
File Hotarirea 2
Cont de executie TRIM. IV 2017/ 12.01.
File Hotarirea 3
Decont naveta cadre didactice/ 12.01.
File Hotarirea 4
Salarii functionar primarie/ 12.01.
File Hotarirea 5
Aprobare excedent bugetar/ 12.01.
File Hotarirea 6
Aprobare retea scolara/ 12.01.
File Hotarirea 7
Aprobare buget local/ 13.02.
File Hotarirea 8
Aprobare decont naveta cadre didactice/ 13.02.
File Hotarirea 9
Stabilire indemnizatie consilieri/ 13.02.
File Hotarirea 10
Privind vinzare cu drept depreemtiune a unui teren privat/ 13.02.
File Hotarirea 11
Modificare valoare contract de executie lucrari/ 13.02.
File Hotarirea 12
Demarare realizare stema si drapel a comunei/ 13.02.
File Hotarirea 13
Acordare premiu persoana implinire virsta de 100 ani/ 13.02.
File Hotarirea 14
Alegere ppresedinte de sedinta/ 13.02.
File Hotarirea 15
Aprobare acord colectiv de munca/ 13.02.
File Hotarirea 16
Aprobare organigrama si stat de functii/ 13.02.
File Hotarirea 17
Rectificare buget local/ 16.03.
File Hotarirea 18
Infiintare piata agroalimentara/ 30.03.
File Hotarirea 19
Incetare mandat Prevenda Marius/ 30.03.
File Hotarirea 20
Decont naveta cadre didactice- ianuarie / 30.03.
File Hotarirea 21
Rectificare bugetara/ 30.03.
File Hotarirea 22
Aprobare S.F. asfaltare strazi/ 30.03.
File Hotarirea 23
Decont naveta cadre didactice- februarie/ 25.04.
File Hotarirea 24
Aprobare cont de executie Semestrul I/ 25.04.
File Hotarirea 25
Stabilire mod gestiune iluminat public/ 25.04.
File Hotarirea 26
Aprobare intelegere de cooperare cu comuna Hirjauca din Republica Moldova/ 25.04.
File Hotarirea 27
Procedura de achizitie energie electrica/ 25.04.
File Hotarirea 28
Completare si modificare domeniul public/ 25.04.
File Hotarirea 29
Rectificare bugetara/ 25.04.
File Hotarirea 30
Validare mandat- Tanase Virgil/ 25.05.
File Hotarirea 31
Modificare si completare H.C.L. 66 din 2018/ 25.05.
File Hotarirea 32
Rectificare bugetara/ 25.05.
File Hotarirea 33
Decontare naveta profesori/ 25.05.
File Hotarirea 34
Indexare taxe si impozite cu rata inflatiei/ 25.05.
File Hotarirea 35
Sprijin financiar biserici/ 25.05.
File Hotarirea 36
Aprobare contract consutanta energie/ 25.05.
File Hotarirea 37
Revocare H.C.L. 18din 2018/ 25.05.
File Hotarirea 38
Aprobare reparatii garduri la cimitire/ 25.05.
File Hotarirea 39
Actualizare deviz teren de minifotbal/ 25.05.
File Hotarirea 40
Alegere presedinte de sedinta/ 25.05.
File Hotarirea 41
Actualizare indicatori tehnico- economici la gradinita/ 25.05.
File Hotarirea 42
Studiu de fezabilitate pentru sala de sport/ 25.05.
File Hotarirea 43
Reparatii strazi in Pelinu si Infratirea/ 25.05.
File Hotarirea 44
Rectificare bugetara/ 11.07.
File Hotarirea 45
Decontare deplasari cadre didactice/ 11.07.
File Hotarirea 46
Aprobare cont de executie bugetara la TRIM. II/ 11.07.
File Hotarirea 47
Acordare mandat special/ 11.07.
File Hotarirea 48
Preluare tronson drum judetean/ 11.07.
File Hotarirea 49
Aprobare documentatie lucrari pentru demolare/ 11.07.
File Hotarirea 50
Indreptare eroare H.C.L. 26 din 2004/ 11.07.
File Hotarirea 51
Aprobare documentatie tehnico- economica lucrari de reparatii la scoala din Dor Marunt- Gara/ 08.08.
File Hotarirea 52
Rectificare bugetara/ 08.08.
File Hotarirea 53
Aprobare proiect si parteneriat gradinita din Dilga/ 08.08.
File Hotarirea 54
Revocare H.C.L. 10 din 2018/ 27.08.
File Hotarirea 55
Aprobare licitatie vinzare teren intravilan/ 27.08.
File Hotarirea 56
Alegere presedinte de sedinta/ 27.08.
File Hotarirea 57
Aprobare rectificare bugetara/ 27.08.
File Hotarirea 58
Aprobare decont deplasari cadre didactice/ 27.08.
File Hotarirea 59
Acordare mandat special d- lui Micu Filip Ionel/ 27.08.
File Hotarirea 60
Aprobare R.O.F. al aparatului de specialitate al primarului/ 27.08.
File Hotarirea 61
Achizitie serviciu de dezinsectie/ 27.08.
File Hotarirea 62
Desemnare reprezentanti ai C.L. in C.A. ale scolilor/ 25.09.
File Hotarirea 63
Documentatii reparatii scoli/ 25.09.
File Hotarirea 64
Reparatii strazi in satul Dilga/ 25.09.
File Hotarirea 65
Rectificare bugetara/ 25.09.
File Hotarirea 66
Privind aprobare S.F. infiintare retea gaze in satul Ogoru/ 25.09.
File Hotarirea 67
privind aprobare decontare sume deplasare cadre didactice/ 24.10.
File Hotarirea 68
privind aprobare cont executie bugetara peTRIM. III/ 24.10.
File Hotarirea 70
rectificare buget local/ 24.10.
File Hotarirea 71
aprobare majorare valoare totale a contractului nr. 85 din 23.01.2018/ 09.11.
File Hotarirea 72
aprobare achizitie si plantarea de arbori ornamentali/ 09.11.
File Hotarirea 73
modificare si completare H.C.L. nr. 9 din 1999/ 09.11.
File Hotarirea 74
rectificare buget local/ 09.11.
File Hotarirea 75
aprobare documentatie tehnico- economice pentru lucrari de reparatii/ 09.11.
File Hotarirea 76
aprobare decont transport cadre didactice/ 22.11.
File Hotarirea 77
privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2019/ 22.11.
File Hotarirea 78
aprobare act aditional/ 22.11.
File Hotarirea 79
rectificare buget local/ 22.11.
File Hotarirea 80
alegeere presedinte sedinta/ 22.11.
File Hotarirea 81
rectificare buget local/ 04.12.
File Hotarirea 83
utilizare excedent bugetar/ 04.12.
File Hotarirea 84
decont transport cadre didactice/ 17.12.
File Hotarirea 85
aprobare plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2019/ 17.12.
File Hotarirea 86
acordare de mandat special domnului Micu Filip/ 17.12.
File Hotarirea 87
privind aprobare inventariere materie impozabila pentru anul fiscal 2019/ 17.12.
File Hotarirea 88
rectificare bugetara/ 17.12.