Locatia curenta: Prima pagina Monitorul oficial local Hotariri Hotariri C.L.

Hotariri C.L.

anul 2017.
File Hotarirea 1
din 15.02.
File Hotarirea 2
din 15.02.
File Hotarirea 3
din 15.02.
File Hotarirea 4
din 15.02.
File Hotarirea 5
din 15.02.
File Hotarirea 6
din 15.02.
File Hotarirea 7
din 15.02.
File Hotarirea 8
din 15.02.
File Hotarirea 9
din 15.02.
File Hotarirea 10
din 15.02.
File Hotarirea 11
din 15.02.
File Hotarirea 12
din 15.02.
File Hotarirea 13
din 15.02.
File Hotarirea 14
Aprobare buget local pentru anul 2017.
File Hotarirea 15
Decont cadre didactice- ianuarie 2017.
File Hotarirea 16
Decontare sume cadre didactice.
File Hotarirea 17
Formular registrul agricol.
File Hotarirea 18
Aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.
File Hotarirea 19
Revocare H.C.L. 47- 60.
File Hotarirea 20
Achizitionare SF sistem supraveghere video.
File Hotarirea 21
Decontare transport profesori - martie.
File Hotarirea 22
Rectificare bugetara.
File Hotarirea 23
Deviz canalizare.
File Hotarirea 24
Deviz alimentare cu apa.
File Hotarirea 25
Alimentare cu apă - sat Dîlga.
File Hotarirea 26
Canalizare sat Dîlga.
File Hotarirea 27
Completare domeniul public.
File Hotarirea 28
Revocare H.C.L. 10/ 2017
File Hotarirea 29
Concesiune imobil.
File Hotarirea 30
Aprobare excedent bugetar.
File Hotarirea 31
Decontare transport profesori - aprilie 2017.
File Hotarirea 32
Presedinte de sedinta.
File Hotarirea 33
Rectificare bugetara.
File Hotarirea 34
Decontare transport profesori.
File Hotarirea 35
Completare domeniul public.
File Hotarirea 36
Modificare H.C.L. nr. 35/ 2014.
File Hotarirea 37
Prelungire valabilitate P.U.G.
File Hotarirea 38
Aprobare studiu oportunitate teren minifotbal.
File Hotarirea 39
Modificare H.C.L. nr. 5/ 2017.
File Hotarirea 40
Rectificare bugetara- 14.07.
File Hotarirea 41
Aprobare cont de executie- 14.07.
File Hotarirea 42
Aprobare salarii functionar si personal contractual- 14.07.
File Hotarirea 43
Aprobare indicatori modernizare gradinita- 14.07.
File Hotarirea 44
Aprobare dezmembrare imobil- 14.07.
File Hotarirea 45
Aprobare decontare sume cadre didactice- 22.08.
File Hotarirea 47
Aprobare reparatii strazi- 22.08.
File Hotarirea 48
Plan de ocupare a functiilor publice- 22.08.
File Hotarirea 49
Implementare proiect teren minifotbal- 22.08.
File Hotarirea 50
Concesiune teren domeniul privat- 22.08.
File Hotarirea 51
Alegere presedinte sedinta- 15.09.
File Hotarirea 52
Modificare stat de functii- 15.09.
File Hotarirea 53
Organizare licitatie- 15.09.
File Hotarirea 54
Completare inventar domeniul public- 15.09.
File Hotarirea 55
Rectifiacre bugetara- 15.09.
File Hotarirea 56
Aprobare intocmire D.A.L.I. camin culturalsi dispensar- 15.09.
File Hotarirea 57
Aprobare intocmire S.F. strazi- 15.09.
File Hotarirea 58
Rectificare bugetara- 29.09.
File Hotarirea 59
Desemnare reprezentanti scoala- 29.09.
File Hotarirea 60
Rectificare bugetara-13.10.
File Hotarirea 61
Aprobare cont executie TRIM. III- 13.10.
File Hotarirea 62
Revocare H.C.L. 96 din 2016- 13.10.
File Hotarirea 63
Reparatii garduri la cimitire/ 13.10.
File Hotarirea 64
Imprumut de folosinta autoutilitare/ 13.10.
File Hotarirea 65
Rectificare bugetara/ 09.11.
File Hotarirea 66
Decont transport cadre didactice/ 09.11.
File Hotarirea 67
Achizitie P.U.G./ 09.11.
File Hotarirea 68
Acordare sprijin biserici/ 09.11.
File Hotarirea 69
Alegere presedinte de sedinta/ 09.11.
File Hotarirea 70
Rectificare bugetara/ 29.11.
File Hotarirea 71
Actualizare S.F. alimentare gaze/ 29.11.
File Hotarirea 72
Domeniul public/ 29.11.
File Hotarirea 73
Sprijin financiar biserici/ 29.11.
File Hotarirea 74
Rectificare bugetara/ 07.12.
File Hotarirea 75
Decont transport cadre didactice/ 18.12.
File Hotarirea 76
Aprobare taxe si impozite pentru anul 2018
File Hotarirea 77
Plan de actiune L. 416/ 18.12.
File Hotarirea 78
Regulament acordare sprijin financiar culte/ 18.12.
File Hotarirea 79
Regulament local de gospodarire/ 18.12.
File Hotarirea 80
Aprobare cota de combustibil/ 18.12.