Locatia curenta: Prima pagina Monitorul oficial local Documente si informatii financiare Buget Situatii financiare- anul 2020

Situatii financiare- anul 2020

la TRIM. I
File Autoritati executive
Capitolul: 51.02.01.03
File Alte servicii publice generale
Capitolul: 54.02.00
File Invatamant
Capitolul: 65.02.00.
File Cultura, recreere si religie
Capitolul: 67.02.00.
File Asigurari si asistenta sociala
Capitolul: 68.02.00.
File Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Capitolul: 70.02.00.
File Iluminat public si electrificari rurale
Capitolul: 70.02.06.
File Protectia mediului
Capitolul: 74.02.00.
File Transporturi
Capitolul: 84.02.00.
File Invatamant prescolar si primar
Capitolul: 65.02.03.
File Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
Capitolul: 65.02.50.
File Invatamant prescolar
Capitolul: 65.02.03.01.
File Invatamant primar
Capitolul: 65.02.03.02.
File Invatamant secundar inferior
Capitolul: 65.02.04.01.
File Servicii culturale
Capitolul: 67.02.03.
File Servicii recreative si sportive
Capitolul: 67.02.05.
File Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
Capitolul: 67.02.50.
File Sport
Capitolul: 67.02.05.01.
File Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi baze sportive si de agrement
Capitolul: 67.02.05.03.
File Asistenta sociala in caz de invaliditate
Capitolul: 68.02.05.02.
File Ajutor social
Capitolul: 68.02.15.01.
File Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
Capitolul: 68.02.50.50.
File Alimentare cu gaze naturale in localitati
Capitolul: 70.02.07.
File Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
Capitolul: 70.02.50.
File Alimentare cu apa
Capitolul: 70.02.05.01.
File Reducerea şi controlul poluării
Capitolul: 74.02.03.
File Canalizarea si tratarea apelor reziduale
Capitolul: 74.02.06.
File Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Capitolul: 74.02.05.02.
File Transport rutier
Capitolul: 84.02.03.
File Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Capitolul: 67.02.03.02.
File Camine culturale
Capitolul: 67.02.03.07.
File Strazi
Capitolul: 84.02.03.03.
File Anexa 12- Cont de executie/ Venituri/ Bugetul local
Trimestrul 1
File Anexa 13- Cont de executie/ Cheltuieli/ Bugetul local
Trimestrul 1
File Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Trimestrul 1
File Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor
Trimestrul 1
File Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL
Trimestrul 1
File Fluxuri de trezorerie (cod 04)
Trimestrul 1
File Fluxuri de trezorerie (cod 03)
Trimestrul 1
File Anexa 30 - Plati restante
Trimestrul 1
File Nota explicativa
Navigare