Locatia curenta: Prima pagina Monitorul oficial local Documente si informatii financiare Buget Situatii financiare- anul 2020

Situatii financiare- anul 2020

File Buget centralizat
File Capitolul 51.02
Autoritati publice si actiuni externe.
File Capitolul 54.02
Alte servicii publice generale.
File Capitolul 65.02
Invatamant.
File Capitolul 67.02
Cultura, recreere si religie.
File Capitolul 68.02
Asigurari si asistenta sociala.
File Capitolul 70.02
Locuinte, servicii si dezvoltare publica.
File Capitolul 74.02
Protectia mediului.
File Capitolul 84.02
Transporturi.
File Subcapitolul 54.02.05
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale.
File Subcapitolul 54.02.50
Alte servicii publice generale.
File Subcapitolul 65.02.03
Invatamant prescolar si primar.
File Subcapitolul 65.02.50
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului.
File Subcapitolul 67.02.03
Servicii culturale.
File Subcapitolul 67.02.05
Servicii recreative si sportive.
File Subcapitolul 67.02.50
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei.
File Subcapitolul 68.02.05
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati.
File Subcapitolul 68.02.15/ Paragaraful 68.02.15.01
Prevenirea excluderii sociale/ Ajutor social.
File Subcapitolul 70.02.05
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice.
File Subcapitolul 70.02.06
Iluminat public si electrificari rurale.
File Subcapitolul 70.02.07
Alimentare cu gaze naturale in localitati.
File Subcapitolul 70.02.50
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale.
File Subcapitolul 74.02.03
Reducerea şi controlul poluării.
File Subcapitolul 74.02.05
Salubritate si gestiunea deseurilor.
File Subcapitolul 74.02.06
Canalizarea si tratarea apelor reziduale.
File Subcapitolul 84.02.03
Transport rutier.
File Subcapitolul 67.02.03/ Paragraful 67.02.03.07
Servicii culturale/ Camine culturale.
File Subcapitolul 67.02.05/ Paragraful 67.02.05.01
Servicii recreative si sportive/ Sport.
File Subcapitolul 67.02.05/ Paragraful 67.02.05.03
Servicii recreative si sportive/ Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.
File Subcapitolul 68.02.05/ Paragraful 68.02.05.02
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati/ Asistenta sociala in caz de invaliditate.
File Subcapitolul 68.02.15
Prevenirea excluderii sociale.
File Subcapitolul 68.02.50/ Paragraful 68.02.50.50
Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale/ Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale.
File Subcapitolul 70.02.05/ Paragraful 70.02.05.01
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice/ Alimentare cu apa.
File Subcapitolul 74.02.05/ Paragraful 74.02.05.02
Salubritate si gestiunea deseurilor/ Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor.
File Subcapitolul 84.02.03/ Paragraful 84.02.03.03
Transport rutier/ Strazi.