Locatia curenta: Prima pagina Monitorul oficial local Documente si informatii financiare Buget Situatii financiare- anul 2019

Situatii financiare- anul 2019

la TRIM. IV
File Autoritati executive
cap. 51.02
File Alte servicii publice generale
cap. 54.02
File Invatamant
cap. 65.02
File Cultura, recreere si religie
cap. 67.02
File Asigurari si asistenta sociala
cap. 68.02
File Locuinte, servicii si dezvoltare publica
cap. 70.02
File Protectia mediului
cap. 74.02
File Transporturi
cap. 84.02
File Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
cap. 54.02
File Protectie civila si protectia contra incendiilor
cap. 61.02.05
File Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
cap. 65.02.50
File Invatamant prescolar
cap. 65.02.03.01
File Invatamant primar
cap. 65.02.03.02
File Invatamant secundar inferior
cap. 65.02.04.01
File Servicii culturale
cap. 67.02.03.
File Servicii recreative si sportive
cap. 67.02.05.
File Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
cap. 67.02.50
File Iluminat public si electrificari rurale
cap. 70.02.06
File Alimentare cu gaze naturale in localitati
cap. 70.02.07
File Reducerea şi controlul poluării
cap. 74.02.03
File Canalizarea si tratarea apelor reziduale
cap. 74.02.06
File Transport rutier
cap. 84.02.03.
File Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
cap. 67.02.03.02
File Camine culturale
cap. 67.02.03.07
File Sport
cap. 67.02.05.01
File Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi baze sportive si de agrement
cap. 67.02.05.03
File Asistenta sociala in caz de invaliditate
cap. 68.02.05.02
File Ajutor social
cap. 68.02.15.01
File Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
cap. 68.02.50.50
File Alimentare cu apa
cap. 70.02.05.01
File Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
cap. 74.02.05.02
File Drumuri si poduri
cap. 84.02.03.01
File Strazi
cap. 84.02.03.03
File Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Anexa 14b
File Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
Anexa 19 (s.02)
File Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/ alti donatori si a platilor din FEN postaderare
Anexa 20a
File Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/ alti donatori si a platilor din FEN postaderare
Anexa 20b
File VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR L0CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV- TERITORIALE
Anexa 22
File Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)
Anexa 27
File Plati restante TOTAL
Anexa 30
File SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR
Anexa 34
File SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
Anexa 35a- cod 26
File SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
Anexa 35b- cod 29
File SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
Anexa 35a- cod 27
File SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
Anexa 35b- cod 28
File Situatia activelor si datoriilor
Anexa 40b
File Balanta
File Cont de executie
Cheltuieli - Bugetul local
File Contul de Rezultat Patrimonial
TOTAL
File Cont de executie
Venituri- Bugetul local
Navigare