Locatia curenta: Prima pagina Informaţii de interes public Buget Situatii financiare- anul 2018

Situatii financiare- anul 2018

la TRIM. IV
File Invatamint
anexa 7- 6502.
File Cultura, recreere si religie
anexa 7- 6702.
File Asigurari si asistenta sociala
anexa 7- 6802.
File Locuinte, servicii si dezvoltare publica
anexa 7- 7002.
File Protectia mediului
anexa 7- 7402.
File Transporturi
anexa 7- 8402.
File Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
anexa 7- 540205.
File Învatamant prescolar si primar
anexa 7- 650203.
File Alte cheltuieli în domeniul învatamantului
anexa 7- 650250.
File Servicii culturale
anexa 7- 670203.
File Servicii recreative si sportive
anexa 7- 670205.
File Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei
anexa 7- 670250.
File Iluminat public si electrificari
anexa 7- 700206.
File Alimentare cu gaze naturale in localitati
anexa 7- 700207.
File Reducerea si controlul poluarii
anexa 7- 740203.
File Canalizarea si tratarea apelor reziduale
anexa 7- 740206.
File Autoritati executive
anexa 7- 51020103.
File Învatamant prescolar
anexa 7- 65020301.
File Învatamant primar
anexa 7- 65020302.
File Învatamant secundar inferior
anexa 7- 65020401.
File Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
anexa 7- 67020302.
File Camine culturale
anexa 7- 67020307.
File Sport
anexa 7- 67020501.
File Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
anexa 7- 67020503.
File Asistenta sociala in caz de invaliditate
anexa 7- 68020502.
File Ajutor social
anexa 7- 68021501.
File Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
anexa 7- 68025050.
File Alimentare cu apa
anexa 7- 70020501.
File Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
anexa 7- 74020502.
File Drumuri si poduri
anexa 7- 84020301.
File Strazi
anexa 7- 84020303.
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-VENITURI [DEZVOLTARE
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-VENITURI [FUNCTIONARE]
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-VENITURI [CENTRALIZAT]
File CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI PARTIAL VENITURI SI SUBVENTII - CHELTUIELI [DEZVOLTARE]
File CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI PARTIAL VENITURI SI SUBVENTII - CHELTUIELI [FUNCTIONARE]
File CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI PARTIAL VENITURI SI SUBVENTII - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]
File CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [DEZVOLTARE]
File CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [FUNCTIONARE]
File CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]
File Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
File VENITURI, CHELTUIELI ŞI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
anexa 22.
File CONTUL DE EXECUTIE/ DONATIILOR SI SPONSORIZARILOR PRIMITE SI UILIZATE IN ANUL
anexa 23.
File Plati restante
anexa 30.
File Situatia
anexa 33.
File SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
anexa 34.
File SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
anexa 35a.
File SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
anexa 35a- Primarie si scoala.
File SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
anexa 35b.
File SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
anexa 35b.
File Balanta de verificare (5 egalitati)
14-6-30/ a.
File Balanta de verificare (5 egalitati)
14-6-30/ a- centralizat.
File CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
File SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
anexa 3.
File SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
cod 04.
File Nota explicativa
la darea de seama/ Trim. IV 2018.
Navigare