Locatia curenta: Prima pagina Informaţii de interes public Buget Situatii financiare- anul 2018

Situatii financiare- anul 2018

la TRIM. I
File Invatamint
anexa 7- [6502]
File Cultura, recreere si religie
anexa 7- [6702]
File Asigurari si asistenta sociala
anexa 7- [6802]
File Locuinte, servicii si dezvoltare publica
anexa 7- [7002]
File Protectia mediului
anexa 7- [7402]
File Transporturi
anexa 7- [8402]
File Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
anexa 7- [540205]
File Alte cheltuieli în domeniul învatamantului
anexa 7- [650250]
File Servicii culturale
anexa 7- [670203]
File Servicii recreative si sportive
anexa 7- [670205]
File Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei
anexa 7- [670250]
File Iluminat public si electrificari
anexa 7- [700206]
File Reducerea si controlul poluarii
anexa 7- [740203]
File Canalizarea si tratarea apelor reziduale
anexa 7- [740206]
File Autoritati executive
anexa 7- [51020103]
File Învatamant secundar inferior
anexa 7- [65020401]
File Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
anexa 7- [67020302]
File Camine culturale
anexa 7- [67020307]
File Sport
anexa 7- [67020501]
File Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
anexa 7- [67020503]
File Asistenta sociala in caz de invaliditate
anexa 7- [68020502]
File Ajutor social
anexa 7- [68021501]
File Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
anexa 7- [68025050]
File Alimentare cu apa
anexa 7- [70020501]
File Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
anexa 7- [74020502]
File Drumuri si poduri
anexa 7- [84020301]
File Strazi
anexa 7- [84020303]
File Anexa 33
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-VENITURI [CENTRALIZAT]
anexa 09.
File CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI PARTIAL VENITURI SI SUBVENTII - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]
anexa 11.
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]
anexa 12.
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]
anexa 12.
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]
anexa 12.
File CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]
anexa 12.
File CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [DEZVOLTARE]
anexa 13.
File CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [FUNCTIONARE]
anexa 13.
File DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
anexa 14 b.
File Plati restante
anexa 30.
File SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
anexa 40 b.
File Balanta de verificare
File Balanta de verificare
File Cont de rezultat patrimonial
File Situatia fluxurilor de trezorerie
File Situatia fluxurilor de trezorerie
Navigare