Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Primar si Consiliul local Hotărâri Hotariri C.L.

Hotariri C.L.

anul 2020.
File Hotarirea 1
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 2
privind aprobarea reevaluarii patrimoniului U.A.T. Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 3
aprobarea utilizării excedentului bugetar/ 30.01.
File Hotarirea 4
privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Dor Mărunt, județul Călărași în anul școlar 2020 - 2021/ 30.01.
File Hotarirea 5
privind aprobarea bugetului local al comunei Dor Mărunt și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2020/ 30.01.
File Hotarirea 6
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV al anului 2019/ 30.01.
File Hotarirea 7
privind stabilirea salariilor de bază ale aparatului de specialitate al primarului comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 8
privind trecerea ansamblurilor folclorice ”Dor de Dor”, ”Izvorașul” și Rromano” în subordinea unităților de învățământ din comuna Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 9
privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Anexe la H.C.L. 9
procedura de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 10
privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizului program de functionare si Autorizatiei de functionare, pentru desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Dor Marunt/ 30.01.
File Anexa la H.C.L. 10
privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul comunei Dor Marunt, județul Călărași/ 30.01.
File Anexe la H.C.L. 10
avize, autorizatii de functionare, declaratii, acorduri, etc./ 30.01.
File Hotarirea 11
privind constatarea apartenenței a două imobile la domeniul privat al comunei Dor Mărunt/ 30.01.