Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Primar si Consiliul local Arhiva Arhiva 2

Arhiva 2

Anunturi/ Diverse publicatii/ etc.
File Anunt- nr. 1873/ 02.06.2014.
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate.
File Anunt selectie parteneri - Fond ONG Romania
Metodologia de selectie a partenerilor se afla la sediul primariei Dor Marunt.
File Anunt selectie parteneri
File Anunt selectie parteneri
In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora ,Primaria Dor Marunt, cu sediul în Com. Dor Marunt, judet Calarasi, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat în vederea implementarii proiectului “Scoala conteaza,. Mergi la Scoala!” proiect al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii" .Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru implementarea proiectului: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice Cerere de propuneri de Proiecte .
File Anunt
Privind organizare concurs/ nr. 426 din 10.09.2015
File Bibliografie
Concurs ocupare post de natura contractuala- consilier debutant.
File Anunt
Privind organizare concurs si bibliografie.
File Anunt
Concurs organizat pentru ocuparea functiei publice- inspector grad profesional principal in cadrul Compartimentului informatii Publice.
File Anunt
Nr. 81/ 05.02.2015- organizare concurs pentru ocuparea functiei contractuale: Sofer microbuz transport elevi.
File Componenţa Consiliului Local 2008-2012
Nume şi prenume/ apartenenţa politică.
File Impozite si taxe locale
Tabloul cuprinzînd taxele si impozitele locale aferente anului fiscal 2011.
File Masuri
de aparare impotriva incendiilor destinate cetatenilor din mediul rural in anotimpul rece.