Locatia curenta: Prima pagina Primar si Consiliul local Hotărâri Hotariri C.L.

Hotariri C.L.

anul 2020.
File Hotarirea 1
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 2
privind aprobarea reevaluarii patrimoniului U.A.T. Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 3
aprobarea utilizării excedentului bugetar/ 30.01.
File Hotarirea 4
privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Dor Mărunt, județul Călărași în anul școlar 2020 - 2021/ 30.01.
File Hotarirea 5
privind aprobarea bugetului local al comunei Dor Mărunt și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2020/ 30.01.
File Hotarirea 6
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV al anului 2019/ 30.01.
File Hotarirea 7
privind stabilirea salariilor de bază ale aparatului de specialitate al primarului comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 8
privind trecerea ansamblurilor folclorice ”Dor de Dor”, ”Izvorașul” și Rromano” în subordinea unităților de învățământ din comuna Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 9
privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Anexe la H.C.L. 9
procedura de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 10
privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizului program de functionare si Autorizatiei de functionare, pentru desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Dor Marunt/ 30.01.
File Anexa la H.C.L. 10
privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul comunei Dor Marunt, județul Călărași/ 30.01.
File Anexe la H.C.L. 10
avize, autorizatii de functionare, declaratii, acorduri, etc./ 30.01.
File Hotarirea 11
privind constatarea apartenenței a două imobile la domeniul privat al comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 12
Privind aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru lucrări de reparații acoperiș Școala Gimnazială nr. 1, Dor Mărunt Sat/ 25.02.
File Hotarirea 13
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar/ 25.02.
File Hotarirea 14
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar/ 25.02.
File Hotarirea 15
Privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe lunile noiembrie și decembrie, anul 2019/ 25.02.
File Hotarirea 16
privind alegerea președintelui de ședință/ 25.02.
File Hotarirea 21
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 23.03.
File Hotarirea 22
privind concesiunea directă a unui spațiu cu destinația cabinet medical, situat în sat Dor Mărunt, com. Dor Mărunt, jud Călărași/ 24.04.
File Hotarirea 23
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna ianuarie, anul 2020/ 24.03.
File Hotarirea 24
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I al anului 2020/ 24.04.
File Hotarirea 25
privind solicitarea de trecere din domeniul public al județului Călărași, în domeniul public al comunei Dor Mărunt, a imobilului ”fost Spital TBC Dor Mărunt”, situat în comuna Dor Mărunt, Șoseaua București – Constanța nr. 17, înscris în CF nr. 22560 Dor Mărunt/ 24.04.
File Hotarirea 26
privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ”Execuție două foraje în comuna Dor Mărunt, jud. Călărași”/ 24.04.
File Hotarirea 27
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Dor Mărunt/ 24.04.
File Hotarirea 28
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 24.04.
File Hotarirea 29
privind trecerea a două imobile terenuri din domeniul privat în domeniul public al Comunei Dor Mărunt/ 29.05.
File Hotarirea 30
privind modificarea contractului de concesiune nr. 3041/ 24.05.2019– privind concesionarea unui spațiu cu destinația cabinet medical/ 29.05.
File Hotarirea 34
privind constatarea apartenenței la domeniul privat a unor imobile terenuri/ 29.05.
File Hotarirea 35
Privind aprobarea documentației tehnico – economice privind lucrări de reparații curente ale unităților de învățământ din comuna Dor Mărunt/ 29.05.
File Hotarirea 36
Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dor Marunt pentru anul 2020/ 29.05.
File Hotarirea 37
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 29.05.
File Hotarirea 38
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie, august- 2020/ 29.05.
File Hotarirea 39
privind trecerea a unui imobil teren din domeniul privat în domeniul public al Comunei Dor Mărunt