Locatia curenta: Prima pagina Primar si Consiliul local Hotărâri Hotariri C.L.

Hotariri C.L.

anul 2019.
File Hotarirea 1
privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare/ 23.01.
File Hotarirea 2
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar/ 23.01.
File Hotarirea 3
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV al anului 2018/ 23.01.
File Hotarirea 4
privind actualizarea valorii totale a contractului de execuție lucrări nr. 580/2018 privind obiectivul de investiții ”Modernizare străzi prin asfaltare în com. Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru”/ 23.01.
File Hotarirea 5
privind implementarea proiectului-,, CONSTRUIRE TEREN DE MINIFOTBAL CU GAZON SINTETIC, VESTIARE, IMPREJMUIRE SI ILUMINAT, COMUNA DOR MĂRUNT, JUD.CĂLĂRAȘI’’/ 23.01.
File Hotarirea 6
privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Dor Mărunt, județul Călărași în anul școlar 2019- 2020/ 23.01.
File Hotarirea 7
privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea Asociației Sportive Avântul Dor Mărunt/ 23.01.
File Hotarirea 8
privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Mărăcine Mircea/ 28.02.
File Hotarirea 9
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Dor Mărunt a domnului Voinea Ion/ 28.02.
File Hotarirea 10
privind modificarea si completarea HCL nr. 66/ 25.06.2016, privind constituirea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dor Mărunt/ 28.02.
File Hotarirea 11
privind actualizarea valorii totale a contractului de execuție lucrări nr. 85/ 23.01.2018 privind obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 1 Dor Mărunt Sat”, comuna Dor Mărunt, județul Călărași.”/ 28.02.
File Hotarirea 12
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna decembrie, anul 2018/ 28.02.
File Hotarirea 13
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, și mai 2019/ 28.02.
File Hotarirea 14
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu domnul doctor Roșculeț Ștefan, pentru utilizarea Punctului Sanitar din satul Dâlga, com. Dor Mărunt, în vederea desfășurării activității de medicină de familie/ 29.03.
File Hotarirea 15
privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Dor Mărunt/ 29.03.
File Hotarirea 16
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe lunile ianuarie si februarie 2019/ 29.03.
File Hotarirea 17
Privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt, jud. Călărași/ 29.03.
File Hotarirea 18
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Înființare seră de căpșuni”, comuna Dor Mărunt, jud. Călărași/ 29.03.
File Hotarirea 19
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții S.A., a amlasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sală de educație fizică școlară, comuna Dor Mărunt, sat Dor Mărunt, județul Călărași”/ 29.03
File Hotarirea 20
privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Dor Mărunt/ 29.03.
File Hotarirea 21
privind aprobarea bugetului local al comunei Dor Mărunt și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019/ 17.04.
File Hotarirea 22
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar/ 17.04.
File Hotarirea 23
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna martie, anul 2019/ 25.04.
File Hotarirea 24
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I- 2019/ 25.04.
File Hotarirea 25
privind inițierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea comunei Dor Marunt/ 25.04.
File Hotarirea 26
privind modificarea si completarea nomenclatorului stradal al comunei Dor Marunt/ 25.04.
File Hotarirea 27
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2023, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura operationala şi monitorizarea modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si serviciile de care acestia pot beneficia la nivelul Comunei Dor Mărunt/ 25.04.
File Hotarirea 28
privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința regimului deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris/ 25.04.
File Hotarirea 29
Privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate și a documentației pentru concesionarea terenului în suprafață de 743 mp, înscris în Cartea funciară a comunei Dor Mărunt nr. 809 Specială/ 25.04.
File Hotarirea 30
privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, pe raza comunei Dor Mărunt, jud. Călărași/ 25.04.
File Hotarirea 31
privind aprobarea salariilor de bază functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Marunt pentru anul 2019/ 25.04.
File Hotarirea 32
privind aprobarea unui contract de închiriere cu Conpet S.A. în vederea realizării obiectivului ”Înlocuire conductă țiței Bărăganu – Călăreți”/ 25.04.
File Hotarirea 33
privind modificarea,incepand cu anul fiscal 2020, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor ,taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor prevaute de Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal, prin indexarea cu rata inflatiei/ 25.04.
File Hotarirea 34
privind aprobarea Notei conceptuale privind investiția ”Modernizare străzi prin asfaltare în satele Dor Mărunt și Dâlga, comuna Dor Mărunt județul Călărași”- faza Studiu de fezabilitate/ 25.04.
File Hotarirea 35
privind aprobarea demarării procedurilor pentru cumpărarea de către Comuna Dor Mărunt unui imobil – teren/ 25.04.
File Hotarirea 36
privind concesiunea directă a unui spațiu cu destinația cabinet medical, situat în sat Dor Mărunt, com. Dor Mărunt/ 23.05.
File Hotarirea 37
privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrări de reparații curente ale parcurilor dn comuna Dor Mărunt/ 23.05.
File Hotarirea 38
privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de gaze naturale în comuna Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru/ 23.05.
File Hotarirea 39
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018/ 23.05.
File Hotarirea 40
privind alegerea președintelui de ședință/ 23.05.
File Hotarirea 41
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019/ 26.06.
File Hotarirea 42
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna aprilie/ 26.06.
File Hotarirea 43
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXECUȚIE DOUĂ FORAJE COMUNA DOR MĂRUNT, JUD. CĂLĂRAȘI”/ 26.06.
File Hotarirea 44
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019/ 26.06.
File Hotarirea 45
privind revocarea H.C.L. nr. 25/ 2019 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea comunei Dor Marunt/ 26.06.
File Hotarirea 46
Privind actualizarea hotararii de implementare a proiectului ,,CONSTUIRE TEREN DE MINIFOTBAL CU GAZON SINTETIC, VESTIARE, IMPREJMUIRE SI ILUMINAT, COMUNA DOR MĂRUNT, JUD.CĂLĂRAȘI’’/ 10.07.
File Hotarirea 47
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna mai/ 10.07.
File Hotarirea 48
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019/ 10.07.
File Hotarirea 49
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna iunie/ 23.08.
File Hotarirea 50
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Dor Mărunt/ 23.08.
File Hotarirea 51
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2019/ 01.08.
File Hotarirea 52
privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive ”Avântul Dor Mărunt”/ 23.08.
File Hotarirea 53
privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Școlare ”Sportul Dor Mărunt”/ 23.08.
File Hotarirea 54
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2019/ 23.08.
File Hotarirea 55
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2019/ 23.08.
File Hotarirea 56
privind neasumarea responsabilității Consiliului local Dor Mărunt în implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017- 2023/ 23.08.