Locatia curenta: Prima pagina Primar si Consiliul local Hotărâri Hotariri C.L.

Hotariri C.L.

anul 2019.
File Hotarirea 1
privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare/ 23.01.
File Hotarirea 2
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar/ 23.01.
File Hotarirea 3
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV al anului 2018/ 23.01.
File Hotarirea 4
privind actualizarea valorii totale a contractului de execuție lucrări nr. 580/2018 privind obiectivul de investiții ”Modernizare străzi prin asfaltare în com. Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru”/ 23.01.
File Hotarirea 5
privind implementarea proiectului-,, CONSTRUIRE TEREN DE MINIFOTBAL CU GAZON SINTETIC, VESTIARE, IMPREJMUIRE SI ILUMINAT, COMUNA DOR MĂRUNT, JUD.CĂLĂRAȘI’’/ 23.01.
File Hotarirea 6
privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Dor Mărunt, județul Călărași în anul școlar 2019- 2020/ 23.01.
File Hotarirea 7
privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea Asociației Sportive Avântul Dor Mărunt/ 23.01.
File Hotarirea 8
privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Mărăcine Mircea/ 28.02.
File Hotarirea 9
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Dor Mărunt a domnului Voinea Ion/ 28.02.
File Hotarirea 10
privind modificarea si completarea HCL nr. 66/ 25.06.2016, privind constituirea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dor Mărunt/ 28.02.
File Hotarirea 11
privind actualizarea valorii totale a contractului de execuție lucrări nr. 85/ 23.01.2018 privind obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 1 Dor Mărunt Sat”, comuna Dor Mărunt, județul Călărași.”/ 28.02.
File Hotarirea 12
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna decembrie, anul 2018/ 28.02.
File Hotarirea 13
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, și mai 2019/ 28.02.
File Hotarirea 14
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu domnul doctor Roșculeț Ștefan, pentru utilizarea Punctului Sanitar din satul Dâlga, com. Dor Mărunt, în vederea desfășurării activității de medicină de familie/ 29.03.
File Hotarirea 15
privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Dor Mărunt/ 29.03.
File Hotarirea 16
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe lunile ianuarie si februarie 2019/ 29.03.
File Hotarirea 17
Privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt, jud. Călărași/ 29.03.
File Hotarirea 18
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Înființare seră de căpșuni”, comuna Dor Mărunt, jud. Călărași/ 29.03.
File Hotarirea 19
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții S.A., a amlasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sală de educație fizică școlară, comuna Dor Mărunt, sat Dor Mărunt, județul Călărași”/ 29.03
File Hotarirea 20
privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Dor Mărunt/ 29.03.